Priser
Överlåtelsebesiktning under 200 Kvm8.400 kr
Överlåtelsebesiktning mellan 200 till 400 Kvm9.400 kr
Förhandsbesiktning inför en försäljning5.000 kr
Lägenhetsbesiktning mellan 50 till 90 Kvm3.000 kr
Lägenhetsbesiktning mellan 90 till 160 Kvm4.000 kr
Tak eller fasad besiktning4.000 kr
Krypgrundsbesiktning4.000 kr
Riskkonstruktion790 kr/ tim
Fuktanalys790 kr/ tim