Nu finns vi e fler städer i Skåne

Råkoll AB expanderar och nu har vi inte bara kontor i Malmö och Lund, utan även i Helsingborg, Halmstad, Ängelholm och Kristianstad. Detta gör att vi kan ta oss an fler projekt och fokusera på bland annat råvindskonvertering och besikta era bostäder. Vi erbjuder våra tjänster runt om i hela Skåne.